Truy cập nội dung luôn

BCH Quân sự và phòng VHTT Ký kết phối hợp quản lý TDTT trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ

01/07/2022

BCH Quân sự và phòng VHTT Ký kết phối hợp quản lý TDTT trong Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ