Truy cập nội dung luôn

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa (20/5/1947 - 20/5/2022)

20/05/2022

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022)