Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở

23/06/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở