Truy cập nội dung luôn

Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện rà soát các tiêu chí xây dựng NTM tại Định Hóa

05/07/2022

Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện rà soát các tiêu chí xây dựng NTM tại Định Hóa