Truy cập nội dung luôn

Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện

07/07/2022

Ban pháp chế HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện