Truy cập nội dung luôn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng Văn hóa và thông tin huyện tổ chức kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa

19/05/2022

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng Văn hóa và thông tin huyện tổ chức kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa