Truy cập nội dung luôn

Thí sinh Ma Thị Ngọc Hà & Ôn Hoàng Trang đơn vị huyện Định Hóa tham gia hội thi "Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022

06/08/2022

Thí sinh Ma Thị Ngọc Hà & Ôn Hoàng Trang đơn vị huyện Định Hóa tham gia hội thi "Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022