Truy cập nội dung luôn

Văn bản, tài liệu bầu cử ĐBQH và HĐND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử

25-02-2021

Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 24/02/2021 của UBND huyện Định Hóa về tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

23-01-2021

Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Định Hóa