Truy cập nội dung luôn

Đánh giá ngoài tại trường Mầm non Trung Hội

12-03-2022 16:13

Ngày 11/3, đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh đã có chuyến công tác thực hiện đánh giá ngoài kiểm tra, đánh giá công nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non Trung Hội, xã Trung Hội.

Ảnh: Buổi làm việc của Sở giáo dục và đào tạo với trường Mầm non Trung Hội về đánh giá ngoài

Năm học 2021 - 2022 Nhà trường có tổng số 02 nhóm trẻ và 9 lớp mẫu giáo. Số lượng trẻ em/lớp được phân chia theo đúng quy định. Tỷ lệ huy động trẻ lớp mẫu giáo ra lớp đạt 100%. Nhà trường có 24 biên chế, 14 hợp đồng, 100% cán bộ quản lý có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn, 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn. Về cơ sở vật chất Trường Mầm non Trung Hội có 2 điểm trường với 11 phòng học, trong đó 9 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố; có đủ các phòng phục vụ học tập, khối phòng tổ chức ăn và phòng hành chính quản trị, có đủ đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị tối thiểu theo các độ tuổi đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Môi trường học tập của nhà trường luôn được đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp đáp ứng được các điều kiện cơ bản để thực hiện đổi mới giáo dục… Đối chiếu theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, trường Mầm non Trung Hội đạt 25/25 tiêu chí mức 2, qua đó đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Đoàn công tác cũng đã khảo sát thực tế và nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của Trường Mầm non Trung Hội về kết quả thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong từng tiêu chí, tiêu chuẩn và các hoạt động của trường. Đoàn công tác cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, hoàn thiện hồ sơ hồ sơ báo cáo đánh giá ngoài, để đề nghị công nhận kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia./.

Thực hiện: Công Sơn