Truy cập nội dung luôn

Hội cựu giáo chức gặp mặt nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam

17-11-2021 21:31

Ngày 16/11, Hội cựu giáo chức huyện Định Hóa tổ chức gặp mặt Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết công tác hội năm 2021.

Ảnh: Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của hội Cựu giáo chức Việt Nam

Năm 2021, công tác hội của Hội cựu giáo chức huyện được củng cố và luôn được quan tâm, trong năm Hội đã phát triển được thêm 51 hội viên, đến nay trong toàn huyện có trên 670 hội viên, trong đó có nhiều cán bộ hội viên trực tiếp tham gia công tác xã hội tại các xã, thị trấn, như: Tham gia vào Ủy viên UBMTTQ huyện, xã, bí thư, phó bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, người cao tuổi, khuyến học… trên địa bàn huyện. Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp hội quan tâm, chú trọng, đã trao 795 xuất quà động viên con cháu hội viên học giỏi, động viên 17 học sinh vượt khó học giỏi và 5 giáo viên dạy giỏi…

Để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2021, Hội Cựu giáo chức huyện đã khen, thưởng cho 5 tập thể và 32 cá nhân, đồng thời đề nghị  cấp trên công nhận 8 đơn vị cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc và 15 đơn vị vững mạnh.

 Nhân dịp này, Hội đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của hội Cựu giáo chức Việt Nam cho 19 cá nhân là lãnh đạo huyện, xã và thành viên BCH Hội cựu giáo chức huyện có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội của huyện./.

Thực hiện: Minh Thư