Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non

03-12-2021 11:28

Sáng ngày 2/12, Phòng Giaos dục và Đào tạo huyện đã Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2021-2022. Dự khai mạc có đồng chí Đặng Thái Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh: Phần thi trình bày Biện pháp pháp góp phần nâng cao chất lượng, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giao dục trẻ em

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2021-2022 có 78 giáo viên đến từ các trường mầm non trên địa bàn huyện. Các thí sẽ sẽ thực hiện 2 nội dung thi đó là trình bày Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giao dục trẻ em và thực hành một hoạt động giáo dục.

Ngay sau khai các thí sinh đã bước vào phần thi thứ nhất tại địa điểm trường Mầm non Chợ Chu đó là: Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  em của cơ ở sở giáo dục, nơi công tác. Đây là biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non. Đối với phần thi thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch sẽ được tổ chức lần lượt vào các ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7/12/2021 tại 4 địa điểm thi đó là trường Mầm non Chợ Chu, trường Mầm non Kim Phượng, trường Mầm non Đồng Thịnh và trường Mầm non Điềm Mặc.

T/h: Quế Chi