Truy cập nội dung luôn

Xã Bộc Nhiêu

Tên đơn vị: UBND xã Bộc Nhiêu
Địa chỉ: Xóm Đình - xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.880.921

I. Giới thiệu chung.

Bộc Nhiêu là một xã phía nam của huyện Định Hóa, xã cách trung tâm huyện 15 km, có diện tích tự nhiên: 2.601,97 ha. Dân số toàn xã là: 4.200 khẩu, tổng số hộ là 1.160 hộ, được chia thành 21 xóm, có 8 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Tày, Nùng,, San Chí, Mông, Mường, Dáy, Dao), trong đó dân tộc Tày chiếm 60,2%, dân tộc kinh chiếm 39%, còn lại là các dân tộc khác; đời sống kinh tế nhân dân trong xã chủ yếu bằng nghề sản xuất Nông lâm nghiệp. Hệ thống giao thông nông thôn nội xã có tổng chiều dài khoảng 37 km; Có 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.  Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm.

1. Giáo dục - đào tạo:

 Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục 3 cấp; đẩy mạnh thi đua “ dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, và xã hội trong việc nâng cao đạo đức học sinh đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị trường học; xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

2.Văn hoá - Thông tin tuyên truyền:

Bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hoá, giữ gìn sự thống nhất đa dạng và phong phú của văn hoá cộng đồng các dân tộc. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng truyền thanh nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; phát triển và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể ở mọi lứa tuổi, tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,  thành lập các câu lạc bộ TDTT. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phấn đấu đến năm 2021 xã xây dựng nhà văn hoá đạt chuẩn, 21/21 xóm có nhà văn hoá, có trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; trên 90% xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hoá và khu dân cư tiên tiến; 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá.

3. Chính sách xã hội:

Tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả chế độ chính sách; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị định của chính phủ về các chính sách ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm đến các đối tượng khó khăn, tiếp nhận các dự án hỗ trợ giảm nghèo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm sóc ngày càng tốt hơn đối với các đối tượng chính sách bằng việc làm cụ thể thiết thực; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm, phấn đấu hàng năm tạo việc làm mới cho 80 lao động. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm, ngăn chặn và kiềm chế các tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, bài trừ các hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy:

- Tổng số Đảng viên 298 đồng chí
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí
- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí

2. Hội đồng  nhân dân:

- Tổng số đại biểu HĐND khóa  XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 25 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 20 nam và nữ là 5 nữ. Đảng viên là 18 đại biểu, ngoài đảng là 7 đại biểu
- Trình độ văn hóa:  Trung học cơ sở  9 đại biểu, THPT là 16 đại biểu
- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp 3.đại biểu, Đại học 3 đại biểu
- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp 9 đại biểu Trung cấp 6 đại biểu.

3.Ủy ban nhân dân:

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 10 đồng chí là thành viên UBND.
- Có 4 đồng chí có trình độ Đại học, có 5 đồng chí có trình độ trung cấp, có 3 đồng chí nữ, có 4 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
 - Có 1 Chủ tịch UBND  và 1 phó chủ tịch UBND

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Mặt trận tổ  quốc:

Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 37 ủy viên, trong đó có 13 tổ chức thành viên, có 21 trưởng ban công tác mặt trận.

4.2. Hội phụ nữ:

 Tổng số BCH  15 đồng chí, BTV 3 đồng chí

4.3. Hội nông dân:

- Tổng số BCH 13 đồng chí, BTV 3 đồng chí

4.4. Hội Cựu chiến binh:

Tổng số BCH 10 .đồng chí, BTV 3 đồng chí


4.5. Đoàn thanh niên:
Tổng số BCH  10 đồng chí, BTV 3 đồng chí