Truy cập nội dung luôn

Xã Định Biên

Tên đơn vị: UBND xã Định Biên

Địa chỉ: xóm Làng Quặng B, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Định Biên là xã nằm ở phía tây nam của huyện Định Hóa, cách trung  tâm huyện 13 km.Với tổng diện tích tự nhiên là 842,61 ha.
- Xã Định Biên có trục đường liên xã đi qua Đồng Thịnh - Định Biên tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 18 Chi bộ Đảng và 13 thôn bản.Trên địa bàn xã có 03 trường học, 01 trạm y tế xã.

3. Dân số - Dân cư:

Tính đến thời điểm 31/9/2016 tổng số dân trên địa bàn xã là 2686 khẩu, 697 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 90% trên toàn xã, gồm 6 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Mông, San chí, Nùng, Dao. Tỷ lệ hộ nghèo 30,12%  hộ cận nghèo là 25,82%. Nhân dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 90%. Nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết HĐND xã đề ra.

4. Văn hóa - Xã hội:

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước: Tết nguyên Đán, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2, ngày giải phóng miền nam 30-4, Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5.
- Triển khai thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH”: công nhận gia đình văn hóa năm 2016 là 662 hộ đăng ký
+ Thôn văn hóa 13/13 thôn= 100%
+ Khu dân cư tiên tiến: 04/14 thôn
+ Cơ quan văn hóa   5/5 = 100%
Năm 2016, 600/697 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 13/13 làng xóm đăng ký hiệu làng văn hóa năm 2016 chiếm tỷ lệ 100%, 4/4 cơ quan đăng ký danh hiệu cơ quan văn hóa đạt 100%.
Số di tích lịch sử trên địa bàn hiện có 13 điểm di tích trong đó:
+ Số di tích đã được tôn tạo dựng bia là 02: Bộ tổng tham mưu, Hầm 5 cửa nơi làm việc của cơ quan Tổng cục chính trị và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
+  Có 01 di tích được xếp hạng là: Di tích lịch sử Đình Làng Quặng
+ Các điểm di tích đã được dựng bia được quan tâm vệ sinh thường xuyên.
 Về công tác gia đình: kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, quy chế hoạt động và quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác gia đình, Kế hoạch hoạt động công tác Gia đình năm 2016.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên 235 đồng chí.
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 10 đồngchí.
- Ban thường vụ gồm 03 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2021: 20 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 14 nam và 6 nữ. Đảng viên là 21 đại biểu, ngoài Đảng là 05 đại biểu.
- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở 04 đại biểu, THPT là 16 đại biểu.
- Trình độ chuyên môn:, trung cấp 04 đại biểu. Đại học 04, cao đẳng 04 đại biểu.  
-Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 06 đại biểu, trung cấp là 09.

3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 04 đồng chí là thành viên UBND.
- Có 06 đồng chí có trình độ trung cấp. có 03 đồng chí có trình độ Đại học, có 03 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
- 1 Chủ tịch UBND và 1 phó chủ tịch 02 UV UBND

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1- Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có  05 ủy viên, trong đó có 08 tổ chức thành viên, có 13 trưởng ban công tác mặt trận.
- Tình hình hoạt động chung Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. Thường xuyên kết hợp với các thành viên của mặt trận thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới toàn thể Đảngviên, đòan viên, hội viên.

4.2. Hội phụ nữ:

- Hội có 481 hội viên, ban chấp hành có 13 người và có 13 chi hội.
- Tình hình hoạt động của hội nhìn chung13 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Cuối năm có 90%  chi hội hoạt động tốt còn lại 10%chi hội hoạt động khá, không có chi hội yếu kém.

4.3. Hội nông dân: 

- Tổng số hội viên 389 hội viên, trong đó ủy viên ban chấp hành 13 đồng chí, có 13 chi hội.
- Tình hình hoạt động chung: Các hội viên của hội hoạt động tốt cụ thể phòng trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 320  hộ, đạt gia đình văn hóa 389 hộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 215 cán bộ, thực hiện tuyên truyền pháp luật được 3 lượt. Tuyên truyền luật bầu cử cho 26 chi hội trưởng, phó trên địa bàn xã.

4.4. Hội cựu chiến Binh: 

- Tổng số hội viên 211 hội viên, Ban chấp hành 08 đồng chí và có 13 chi hội
- Tình hình hoạt động chung: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ, đẩy mạnh xây dựng hội vững mạnh, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào của cán bộ gương mẫu trong toàn hội.

4.5.Đoàn thanh niên: 

- Tổng số có 120  đoàn viên, có 13 đầu mối chi đoàn và có 09 ủy viên Ban chấp hành.
- Công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Bình Yên hoạt động tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.