Truy cập nội dung luôn

Xã Đồng Thịnh

Tên đơn vị: UBND xã Đồng Thịnh
Địa Chỉ: Thôn Đồng Phương - xã Đồng Thịnh - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.879.119
Email: ubndxadongthinh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Vị trí địa lý:

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 1.255,61 ha chủ yếu là đất rừng, đất trồng cây lâu năm và đất trồng lúa, là xã có địa hình tương đối phức tạp, đồi núi chiếm 38,9% diện tích tự nhiên của xã, xen kẽ là những cánh đồng tạo thành địa hình nhấp nhô, độ dốc lớn. Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để trồng lúa nước, trồng chè, cây ăn quả, phát triển kinh tế đồi, rừng; xã có tuyến đường liên xã Bảo Cường - Đồng Thịnh và Trung Lương - Định Biên chạy qua thuận lợi cho phát triển TTCN - Dịch vụ thương mại.

2. Địa giới hành chính:

Đồng Thịnh là một xã miền núi nằm ở xa trung tâm của huyện Định Hóa cách 7km); phía đông giáp xã Bảo Cường; phía tây giáp xã Định Biên; phía nam  giáp các xã Trung Lương, Bình Yên; phía bắc giáp xã Phúc Chu.

3. Dân số- dân cư:

- Có 1125  hộ với tổng số nhân khẩu là 4.603 người phân bổ tại 22 thôn
- Thành  phần dân tộc: Dân tộc  kinh  chiếm  21,2%;  dân tộc thiểu số (Gồm  Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Thái, San chí, Cao lan.. ) chiếm 78,8%.

4. Văn  hoá - xã hội:

- Bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc như: Múa rối cạn Tắc kè của phường rối Ru nghệ (đã được công nhận là di sản phi vật thể Quốc gia và có một nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú). Duy trì các môn thể thao dân gian truyền thống.
- Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
- Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, giúp đỡ hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được chu đáo. Tập chung giải quyết đầy đử, kịp thời chế độ đối với các gia đình chính sách, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí, mất sức. Phối hợp với các trung tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Đảng ủy

Tổng số Đảng viên 278 đồng chí
Ban chấp hàng Đảng bộ gồm 15 đồng chí
Ban thường vụ 05 đồng chí

2. Hội đồng nhân dân

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 24 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là  21/24 đạt 87,5% và tỷ lệ nữ 3/24 đạt 12,5%. Đảng viên là 22 đại biểu, ngoài đảng 02 đại biểu.
Trình độ chuyên môn: sơ cấp 0 đại biểu, trung cấp 07 đại biểu, đại học 04 đại biểu.
Trình độ lý lý luận chính trị: Sơ cấp 11 đại biểu, trung cấp 08 đại biểu. Cao cấp 0 đại biểu.

3. Ủy ban nhân dân

Nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm 03 đồng chí là thành viên UBND
Có 01 đồng chí có trình độ đại học, có 02 đồng chí có trình độ trung cấp. Có 01 đồng chí có trình độ sơ cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
Có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch UBND, 01 ủy viên ủy ban.

4. Các tổ chức đoàn thể

4.1. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc

Tổng số ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc có 43 ủy viên, trong đó có 12 tổ chức thành viên và có 18 trưởng ban công tác mặt trận.
Tình hình hoạt động: Nhìn chung tư tưởng cán bộ và nhân dân trên đại bàn được ổn định và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đúng đối tượng. Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất đồng thời tham gia các phong trào văn hóa thể thao lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016.
 Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Làm tốt công tác tham mưu, công tác phối kết hợp cùng thống nhất chương trình hành động. Tổ chức tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp thành công.

4.2. Hội phụ nữ

Hội có 819 hội viên, ban chấp hành có 13 người  và có 22 chi hội
Tình hình hoạt động Hội nhìn chung cán bộ hội viên 22 chi hội tin tưởng vào đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương. Các chi hội và hội viên đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” góp phần  xây dựng quê hương giàu đẹp.


4.3. Hội nông dân

- Hội có 936 hội viên, ủy viên ban chấp hành có 13 người và 22 cho hội/22 thôn
- Tình hình hoạt động của Hội: Thực hiện theo chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ của Hội cấp trên cũng như nghị quyết của Hội. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể
- Vận động hội viên nông dân chấp hành tốt mọi chủ trương cuả Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.
- Vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội thực hiện tốt 3 phong trào chính của Hội: phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bề vững”  phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới“, phong trào  “Nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng”

4.4. Hội Cựu chiến binh

- Hội có 325 hội viên, ủy viên ban chấp hành 09 người và 22 chi hội/22 thôn
- Tình hình hoạt động của Hội: Hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cán bộ hội viên đoàn kết, gương mẫu. Thực hiện tốt các nội dung, các phong trào của Hội, Phối hợp thực hiện tốt với  các ban, ngành đoàn thể, chấp hành tốt các quy định của địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

4.5. Đoàn thanh niên

- Đoàn có 103 đoàn viên, ủy viên ban chấp hành có 09 người và có 25 đầu mối chi đoàn.
- Tình hình hoạt động của đoàn Thanh niên: Tích cực tham gia các phong trào do huyện Đoàn Định Hóa cũng như Đoàn thanh niên xã tổ chức  như: Tham gia chương trình Cặp bánh chưng xanh, tết trồng cây, tổ chức vệ sinh môi trường trong tháng thanh niên, tham gia ngày hội hiến máu.... Các  hoạt động giáo dục truyền thống được cán bộ Đoàn thanh niên hết sức quan tâm thông qua việc tổ chức các hoạt đông Tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đoàn của Hội. Ngoài việc tham gia các phong trào của Đoàn các Đoàn viên còn tích cực tham gia lao động sản xuất đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình góp phần làm xây dựng quê hương giàu đẹp.