Truy cập nội dung luôn

Xã Kim Phượng

Tên đơn vị : UBND xã Kim Phượng
Địa chỉ: Xóm Bản Mới, xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.878.097
Email: kimphuong.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

I. Giới thiệu chung.

1. Vị trí địa lý:

Kim Phượng là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Định Hóa. Cách Trung tâm huyện Định Hóa 5 km.
Tiếp giáp:
- Phía đông: giáp xã Tân Thịnh, Tân Dương
- Phía Tây: giáp xã Kim Sơn
- Phía Nam : giáp TT Chợ Chu và xã Phượng Tiến
- Phía Bắc: giáp xã Quy Kỳ, Lam Vĩ
- Diện tích tự nhiên toàn xã: 1265,55 ha.

2. Dân số:

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số dân trên địa bàn xã là 3182 người, gồm 815 hộ, có 10 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Hoa, San chí, Dao, Sán Dìu, Thái, M.Nông, Mường) cùng chung sống. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng  nghề sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi.

3. Văn hóa xã hội:

- 70 % dân số xã là người dân tộc thiểu số, lối sống mang đậm nét truyền thống văn hóa của người Tày vùng Việt Bắc. Kim Phượng là cái nôi của chính quyền cách mạng huyện Định Hóa. Vào ngày 18/4/1945 tại An Lạc - xã Kim Phượng nay là Bản Lác 1 - xã Kim Phượng, huyện Định Hóa chính quyền cách mạng lâm thời huyện Định Hóa đã được thành lập.
- Đa số nhân dân theo tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên, một bộ phận nhỏ người dân theo Đạo Phật.

II. Hệ thống chính trị.

1. Đảng ủy: 

- Giữ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể,  đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.  Hiện Đảng bộ xã có 17 chi bộ trực thuộc với 188 đảng viên. Đảng bộ luôn đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- BCH Đảng bộ gồm 13 đồng chí, 100% các đồng chí trong BCH có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.
- Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí: 01 Bí thư Đảng ủy lãnh đạo chung (phụ trách công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ và công tác tôn giáo), 01 Phó Bí thư TT (Phụ trách công tác dân vận và đoàn thể), 01 Phó Bí thư phụ trách công tác chính quyền.
- Ủy ban Kiểm tra: 03 đồng chí có nhiệm vụ tham mưu giúp đảng kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng.
- Ban Dân vận: Có chức năng tham mưu giúp Đảng các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.

2. Hội đồng nhân dân: 

Thường trực HĐND xã Kim Phượng gồm 01 đ/c Chủ tịch và 01 đ/c Phó Chủ tịch, 23 đại biểu HĐND xã.

3. Ủy ban nhân dân xã:

Thường trực UBND xã gồm 2 đồng chí: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 ủy viên Ủy ban phụ trách quân sự, 11 công chức chuyên môn thuộc 7 chức danh: văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán - tài chính, CHT Quân sự, Trưởng Công an xã.

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1- Mặt trận tổ quốc: Thường trực MTTQ gồm 2 đ/c: 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch. 12 thôn bản đều có Ban công tác Mặt trận do Bí thư chi bộ làm trưởng ban. Ủy viên UBMTTQ xã gồm 39 người.

4.2 - Hội phụ nữ: Ban chấp hành Hội phụ nữ xã gồm 12 đồng chí.

4.3 - Hội nông dân: Ban chấp hành Hội có 12 đồng chí

4.4 - Hộ cựu chiến binh: Ban chấp hành Hội có 11 đồng chí

4.5 - Đoàn thanh niên: Ban chấp hành Hội có 8 đồng chí