Truy cập nội dung luôn

Xã Lam Vỹ

Tên đơn vị: UBND xã Lam Vỹ
Địa chỉ: Thôn Làng Há - xã Lam Vỹ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3 505.400

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

Lam Vỹ là một xã nằm ở phía Bắc huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 12 km. Địa hình đa dạng, phong phú mang đậm đặc trưng của vùng cao nhiệt đới, độ cao trung bình 800m so với mực nước biển. Đất Lam Vỹ là vùng núi non hiểm trở, đất bằng và đồi thấp có thể khai phá trồng lúa và rau màu nằm sâu và rải rác trên khắp địa bàn, rừng và đất rừng chiếm 90% diện tích tự nhiên.
2. Địa giới hành chính:

Phía Đông Nam giáp Tân Thịnh, phía Tây giáp xã Linh Thông, Quy Kỳ, Kim Phượng, Phía Bắc giáp huyện Chợ Mới ( Bắc Kạn).

3. Dân số - Dân cư:

Mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu là canh tác nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, toàn xã 20 thôn bản, 23 chi bộ, có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, tống số hộ là: 1128 hộ, 4282 khẩu, trong đó số hộ là người dân tộc thiểu số là: 968 hộ chiếm: 94,3%; số hộ nghèo là: 327 hộ chiếm: 29,75%, , hộ cận nghèo: 221 hộ chiếm:  20,1% 

4. Văn Hóa - xã hội:

- Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền diễn ra sôi nổi, công tác tuyên truyền đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú nhằm hướng tới các ngày lễ lớn của cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng: gia đình liệt sĩ và người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được quan tâm, công tác chi trả cho các đối tượng hưởng chính sách đảm bảo nghiêm túc đúng theo quy định.
- Chính sách về dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, thực hiện theo quy định.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy:

Đảng bộ xã Lam Vỹ có bề dày lịch sử đấu tranh các mạng, ra đời sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, được tôi luyện và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 60 năm qua Đảng bộ Lam Vỹ lớn mạnh không ngừng, lãnh đạo nhân dân các dân tộc xã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
 Đảng bộ xã Lam Vỹ hiện có 23 chi bộ (18 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ Cơ quan), Đảng bộ còn 02 chi bộ sinh hoạt ghép, không có thôn trắng không có đảng viên. Công tác sinh hoạt của cấp ủy cũng như chi bộ được thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế, quy định của Đảng, toàn xã hiện có: 277 Đảng viên.

2. Hội Đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân xã Lam Vỹ được thành lập trên cơ sở kết quả bầu cử và sự tín nhiệm của nhân dân. ngày 07/4/1946 nhân dân các dân tộc xã Phượng Tú (nay là xã Lam Vỹ) nô nức đi bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng nhân dân xã. Đầu tháng 5/1946 Hội đồng nhân dân xã họp phiên họp đầu tiên, trải qua 60 năm hình thành và phát triển Hội đồng nhân dân xã không ngừng phát triển, HĐND xã hiện nay có 26 thành viên HĐND.

3. Ủy ban nhân dân:

Trên cơ sở kết quả bầu cử HĐND, tại phiên họp đầu tiên đã bầu ra ủy ban hành chính xã gồm 5 đồng chí. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, trải qua quá trình củng cố và phát triển đến nay UBND xã đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. UBND xã lam vỹ gồm 3 thành viên ủy ban, trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 đông chí là Trưởng công an xã, bố trí sắp sếp 11 công chức chuyên môn. Đối với cán bộ không chuyên trách được bố trí đầy đủ trong các lĩnh vực hoạt động,bao gồm các phó ban ngành, đoàn thể, các cán bộ hợp đồng, và cán bộ thôn bản, tổng số cán bộ không chuyên trách là 70 người.

4. Các tổ chức đoàn thể:

4.1 Mặt trận tổ quốc

Mặt trận tổ quốc xã Lam Vỹ được thành lập ngày 18/11/1930 đến năm 2016 trải qua 86 năm hoạt động, đến nay UBMTTQ xã đã đầy đủ thành viên bao gồm: 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 02 Ủy viên thường trực, 39 ủy viên ủy ban MTTQ và 20  Ban công tác mặt trận cơ sở. UBMTTQ xã Lam Vỹ hoạt động trên cơ sở dân chủ, tập hợp các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo, chăm lo xây dựng chính quyền,vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương,

4.2 Hội phụ nữ

- Hội phụ nữ xã Lam Vỹ được thành lập ngày 20/3/1989, ban đầu có 8 chi hội với 60 hội viên tham gia, đến năm 2016 trải qua 15 nhiệm kỳ, hiện có 20 chi hội với 675 hội viên tham gia.
- Hoạt động hội: chăm lo đời sống vật chất, cũng như tình thần cho chị em hội phụ nữ, thực hiện các chế độ chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chị em phụ nữ. Phối hợp với UBMMTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền, phát huy tốt vai trò nòng cốt của hội góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương.

4.3 Hội nông dân

- Hội nông dân xã  hiện nay có 20 chi hội với 613 hội viên, hoạt động  của hội: Tăng cường các hoạt động kinh tế - xã hội; mở rộng các mô hình chăn nuôi, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, như: Vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề, tạo thêm việc làm.
- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong công  tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ hội viên nông dân hiểu rõ về Hội, nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

4.4 Hội cựu chiến binh

- Hội Cựu chiến binh xã Lam Vỹ thành lập ngày 14/3/1992 do Đồng chí Hoàng Tiến Nam làm Chủ tịch, ngày đầu thành lập có 4 chi hội với 50 hội viên tham gia, đến năm 2016 hội đã trải qua 5 nhiệm kỳ, có 19 chi hội với tổng số hội viên là 293 người.
- Hoạt động của hội: Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện các chế độ chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thành viên hội CCB. Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể tham gia giáo dục, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cho các thế hệ trẻ, vận động đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB phát huy truyền thồng " Bộ đội cụ Hồ" góp phần thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

4.5 Đoàn thanh niên
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Lam Vỹ hiện nay có 25 chi đoàn trong đó 20 chi đoàn thôn bản, 05 chi đoàn khối cơ quan, tổng số đoàn viên đến nay là: 152 đoàn viên thanh niên. Hoạt động của đoàn thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi được duy trì thường xuyên, công tác tuyên truyền giáo dục cho các đoàn viên thanh niên được thực hiện liên tục thông qua các chương trình tạo đàm, các cuộc thi lồng ghép qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho các đoàn viên thanh niên, tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách....