Truy cập nội dung luôn

Xã Linh Thông

Tên đơn vị: UBND xã Linh Thông
Địa chỉ: Xóm Nà Lá, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Linh Thông là xã nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa, cách trung  tâm huyện 17 km.Với tổng diện tích tự nhiên là 2.916,97 ha.
- Xã Linh Thông có trục đường Liên xã  đi qua các Quy Kỳ - Linh Thông - Lam vỹ  tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 18 Chi bộ Đảng và 13 thôn bản.Trên địabàn xã có, 03 trườnghọc, 01 trạm y tế xã.

3. Dâncư:

Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng số dân trên địa bàn xã là 3.084 khẩu, 719 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 90% trên toàn xã, gồm 7 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Mông, San chí, Nùng, Dao, Mường. Tỷ lệ hộ nghèo 41,02%  hộ cận nghèo là 28,8%. Nhân dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 95%. Nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết HĐND xã đề ra.

4. Văn hóa – Xã hội:

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước: Tết nguyên Đán, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2, ngày giải phóng miền nam 30-4, Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5.
- Triển khai thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH”: công nhận gia đình văn hóa năm 2015 là 583/719 hộ đăng ký = 81,08%
+ Thôn văn hóa 08/13 thôn= 61,5%
+ Khu dân cư tiên tiến: 08/13 thôn
+ Trưởng thôn giỏi: 03/13 thôn = 23,07%
+ Cơ quan văn hóa 5/5 = 100%
Năm 2016, 900/948 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 94,93%, 14/14 làng đăng ký hiệu làng văn hóa năm 2016 chiếm tỷ lệ 100%, 4/4 cơ quan đăng ký danh hiệu cơ quan văn hóa đạt 100%.
Số di tích lịch sử trên địa bàn hiện có 02 điểm di tích trong đó:
+ Xưởng bào chế thuốc nam.
+  Lán của Đồng chí Chu Huy Mân.
 Về công tác gia đình: kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, quy chế hoạt động và quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác gia đình, Kế hoạch hoạt động công tác Gia đình năm 2016.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên 239 đồng chí.
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồngchí.
- Ban thường vụ gồm 03 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021: 25 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 19 nam và 6 nữ. Đảng viên là 23 đại biểu, ngoài Đảng là 02 đại biểu.
- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở 03 đại biểu, THPT là 22 đại biểu.
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp là 04 đại biểu, trung cấp 13 đại biểu. Đại học 02,
-Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 06 đại biểu, trung cấp là 08.

3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 04 đồng chí là thành viên UBND.
- Có 03 đồng chí có trình độ trung cấp. có 01 đồng chí có trình độ Đại học, có 04 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Có 04 đồng chí là nam, có 0 đồng chí nữ.
- 1 Chủ tịch UBND và 1 phó chủ tịch 02 UV UBND

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1- Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có  05 ủy viên, trong đó có 08 tổ chức thành viên, có 13 trưởng ban công tác mặt trận.
- Tình hình hoạt động chung Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. Thường xuyên kết hợp với các thành viên của mặt trận thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới toàn thể Đảngviên, đòan viên, hội viên.

4.2. Hội phụ nữ:

- Hội có 514 hội viên, ban chấp hành có 13 người và có 13 chi hội.
- Tình hình hoạt động của hội nhìn chung13chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Cuối năm có 13%  chi hội hoạt động tốt,

4.3. Hội nông dân: 

- Tổng số hội viên 458hội viên, trong đó ủy viên ban chấp hành 11 đồng chí, có 13 chi hội.
- Tình hình hoạt động chung: Các hội viên của hội hoạt động tốt cụ thể phòng trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 450  hộ, đạt gia đình văn hóa 450 hộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 420 cán bộ, thực hiện tuyên truyền pháp luật được 05 lượt. Tuyên truyền luật bầu cử cho 13 chi hội trưởng, phó trên địa bàn xã.

4.4. Hội cựuchiến Binh: 

- Tổng số hội viên 189 hội viên, Ban chấp hành 9 đồng chí và có 13 chi hội
- Tình hình hoạt động chung: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ, đẩy mạnh xây dựng hội vững mạnh, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào của cán bộ gương mẫu trong toàn hội.

4.5.Đoànthanhniên: 

- Tổng số có 89  đoàn viên, có 17 đầu mối chi đoàn và có 11 ủy viên Ban chấp hành.
- Công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Linh Thông hoạt động tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.