Truy cập nội dung luôn

Xã Phú Tiến

Tên đơn vị: UBND xã Phú Tiến
Địa chỉ: Thôn 5, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

Phú Tiến là xã “cửa ngõ” phía Nam của huyện Định Hóa và nằm về phía tây bắc của tỉnh Thái Nguyên.  Trung tâm xã cách trung tâm huyện 15 km; cách thành phố Thái Nguyên 35 km theo đường bộ, có đường tỉnh ĐT 268 đi qua trung tâm; Địa giới xã Phú Tiến phía đông giáp xã Yên Đổ( huyện Phú Lương), phía tay giáp xã Bộc Nhiêu, phía nam giáp xã Ôn Lương, Yên Đổ (huyện Phú Lương), phía bắc giáp xã Yên Trạch ( huyện Phú Lương).

2. Dân số - Dân cư:

Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.461,22 ha, có 856 hộ 3159 nhân khẩu được chia thành 10 thôn, thôn ít nhất là 54 hộ, thôn nhiều nhất là 115 hộ, có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất Nông lâm nghiệp

3. Văn hóa xã hội:

Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 270/837 = 32,26%, cận nghèo chiếm 209/877 =24,97%.

II. Hệ thống chính trị 

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên người lao động  trong đơn vị xã 22 người. (Trong đó: Cán bộ chuyên trách 10 người, công chức xã 10 người, 01 người hợp đồng, 01 viên chức khuyến nông)
- Đảng bộ có 14 chi bộ, trong đó 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ cơ quan. Tình hình đội ngũ đảng viên hiện nay là 174 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức 163 đ/c; dự bị 11 đ/c; miễn sinh hoạt 12 đ/c.
- Chi bộ cơ quan có  21 đảng viên chiếm  95,45% tổng số cán bộ, công chức  xã, trong đó có 12 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm  54,45%; 6 đồng chí  có trình độ sơ cấp lý luận chính trị chiếm  28,57%.
- Các tổ chức Đoàn thể xã gồm: 01 ủy ban MTTQ xã và 10 Ban công tác Mặt trận tại 10 Thôn bản; Đoàn thanh niên: có 13 chi đoàn; Hội phụ nữ có 10 chi hội; Hội nông dân có: 10 chi hội; Hội Cựu chiến binh có 10 chi hội. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã đã được tổ chức đầy đủ theo quy định và hoạt động hiệu quả, đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
- Tổ chức Công đoàn: có 01 tổ chức công đoàn  cơ sở xã Phú Tiến gồm 26 công  đoàn viên tham gia sinh hoạt.
- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: gồm có 13 chi đoàn: trong đó có 10 chi đoàn nông thôn, 02 chi đoàn nhà trưởng, 01 chi đoàn cơ quan. Tổng số đoàn viên hiện nay là: 102 đoàn viên.

1. Đảng ủy: BCH gồm 10 đồng chí, BTV gồm 03 đồng chí (01 bí thư Đảng ủy, 02 phó bí thư)

2. Hội đồng nhân dân: 01 Bí thư  Đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng ; 01 phó chủ tịch HĐND

3. Ủy ban nhân dân: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 07 chức danh công chức chuyên môn.

4.Các tổ chức đoàn thể:

- Mặt trận tổ quốc: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 02 ủy viên thường trực
- Hội phụ nữ: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 Ủy viên
- Hội nông dân: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 Ủy viên
- Hộ cựu chiến binh:01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 Ủy viên
- Đoàn thanh niên: 01 Bí thư, 01 phó bí thư, 01 Ủy viên