Truy cập nội dung luôn

Xã Quy Kỳ

Tên Đơn vị gửi: UBND xã Quy Kỳ
Địa chỉ: Thôn Bản Nóong - xã Quy Kỳ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 705 067

I. Giới thiệu chung:

1. Vị trí địa lý:

Xã Quy Kỳ nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 7km.
Tiếp  giáp:
- Phía Bắc Tây giáp với xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan;
- Phía Đông giáp với xã Lam Vĩ, xã Tân Dương;
- Phía Nam giáp với xã Kim Phượng, Kim Sơn;
- Phía Bắc giáp với xã Linh Thông.
Xã với tổng diện tích tự nhiên là 5 601,75 ha. Trog đó: Đất Nông nghiệp 5307,77 ha, đất phi Nông nghiệp 289,13 ha.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 19 thôn, 03 trường học và 01 Trạm Y tế.

3. Dân số - Dân cư:

- Tính đến thời điểm tháng 6/2016 tổng số dân trên địa bàn xã là: 4 702 khẩu/1 125 hộ, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm > 90% toàn xã gồm 10 dân tộc cùng chung sống: Tày, Mường, H Mông, Pà thẻn, Kinh, Dao, San Chí, Thái, Nùng, Hoa.
- Hộ nghèo là 483 hộ, chiếm 43,99%; Hộ cận nghèo là 289 hộ, chiếm 27,26%. Đời sống nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất Nông, Lâm nghiệp.

4. Văn hóa xã hội:
Xã Quy Kỳ là một xã có nhiều dân tộc anh, em cùng sinh sống do đó có nhiều bản sắc văn hóa đa dạng các dân tộc khác nhau. Tuy nhiên các cộng đồng dân tộc vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình nói riêng.

II. Hệ thống chính trị:

1. Đảng ủy: 

- Đảng bộ xã có 24 chi bộ, trong đó: 19 chi bộ nông thôn và 05 chi bộ Hành chính sự nghiệp.
- Tổng số đảng viên trong Đảng bộ: 246 đồng chí.
- Tổng số Ủy viên BCH Đảng bộ: 15 đồng chí. Trong đó: Nam 12 đồng chí, chiếm 80% ; Nữ 03 đồng chí, chiếm 20%.
- Ban Thường vụ Đảng ủy: 05 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân: 

- Tổng số đại biểu HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 24 đại biểu. Trong đó: Nam 19 đại biểu, chiếm 79,16% ; Nữ 05 đại biểu, chiếm 20,83%.
- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở: 05 đại biểu, chiếm 20,83% ; Trung học phổ thông 19 đại biểu, chiếm 79,16%.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 8 đại biểu, chiếm 33,33%. Trong đó : Đại học: 04 đại biểu, Trung cấp: 04 đại biểu.
- Trình độ lý luận chính trị: 13 đại biểu, chiếm 54,16%. Trong đó: 08 đại biểu trình độ Sơ cấp LLCT và 05 đại biểu trình độ Trung cấp LLCT.

3. Ủy ban nhân dân: 

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 04 thành viên Ủy ban nhân dân. Trong đó : 01 đồng chí có trình độ chuyên môn là Đại học và 03 đồng chí trình độ chuyên môn là Trung cấp; 4/4 đồng chí = 100% có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị.
-Cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm : 01 Chủ tịch UBND, 01 Phó Chủ tịch UBND, 02 Ủy viên UBND.

4. Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số Ủy viên ủy ban MTTQ là 43 thành viên. Trong đó : 10 tổ chức thành viên và 19 Ban công tác Mặt trận thôn.
- Tình hình hoạt động : Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân. Tổ chức thường xuyên kết hợp với các thành viên thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng các quy định của địa phương.

4.2. Hội Liên hiệp phụ nữ: 

- Tổ chức hội có 699 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội cơ sở.
- Tổng số Ủy viên Ban chấp hành hội : 15 người.
- Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ : 03 người.
- Tình hình hoạt động của tổ chức hội: Nhìn chung 19 chi hội đều hoạt động tốt, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Năm 2015 có 13/19 chi hội hoạt động tốt; 6/19 chi hội hoạt động khá; Không có chi hội hoạt động trung bình và yếu kém.

4.3. Hội nông dân: 

- Tổng số hội viên 831 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội cơ sở.
- Tổng số Ủy viên Ban chấp hành hội: 11 người.
- Tổng số Ban Thường vụ Hộ : 03 người.
- Tình hình hoạt động chung: Tổ chức Hội hoạt động tốt, cụ thể: Thực hiện tốt Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với 400 hộ đăng ký tham gia; Số hội viên đạt gia đình văn hóa: 831 hộ; Tổ chức hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 10 cán bộ; Tập huấn khoa học kỹ thuật cho 3 500 người, thực hiện tuyên truyền pháp luật 50 người; Tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho 70 chi hội trưởng, chi hội phó và Ủy viên của 19 chi hội.

4.4. Hội cựu chiến binh: 

- Tổng số hội viên là 333 hội viên, sinh hoạt tại 19 chi hội cơ sở.
- Tổng số Ủy viên Ban chấp hành Hội: 11 đồng
- Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Hội: 03 người.
- Tình hình hoạt động chung: Tập chung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ; Đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Tuyên truyền đến các hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào cán bộ gương mẫu trong toàn thể hội viên.

4.5. Đoàn thanh niên: 

- Tổng số đoàn viên 163 đoàn viên, sinh hoạt tại 21 chi đoàn cơ sở.
- Tổng số Ủy viên BCH Đoàn : 13 người.
- Tổng số Ủy viên Ban Thường vụ: 03 người.
- Tình hình hoạt động: Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi hoạt động khá tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021