Truy cập nội dung luôn

Xã Sơn Phú

Tên đơn vị: UBND xã Sơn Phú

Địa chỉ: Thôn Sơn Đông - xã Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3879.047

Email: Sonphu222@gmail.com

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Sơn Phú là xã nằm ở phía nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 15 km.

Tiếp giáp:  + Phía đông: Giáp với xã Bộc Nhiêu

                 + Phía Tây: Giáp với xã Điềm Mặc

                 + Phía Nam: Giáp với xã Bình Thành  

                 +Phía Bắc: Giáp xã Trung Lương, Bình Yên

- Với tổng diện tích tự nhiên là 1499.284 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 1205.285 ha, đất phi nông nghiệp 290.238 ha.

- Về giao thông Sơn Phú có trục đường 264 đi qua là tuyến đường nối giữa hai huyện Định Hóa và Đại Từ  tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính: 

Xã được chia thành 31 Chi bộ đảng và 28 thôn bản. Trên địa bàn xã có 01 công ty cổ phần chè, 03 trường học, 03 làng nghề chè truyền thống Phú Hội 1, Phú Hội 2 và Sơn Thắng.

3. Dân số - Dân cư:

Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng số dân trên địa bàn xã là 5329 khẩu, 1423 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 69% trên toàn xã, gồm 8 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Cao Lan, San chí, Nùng, Dao, Mường, Hán, hộ nghèo là 525 hộ, chiếm 36.89%, hộ cận nghèo là 372 hộ chiếm 26.14%. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông lâm nghiệp và chăn nuôi.

4. Văn hóa xã hội:

Xã Sơn phú là một trong những xã có nhiều thành phần dân tộc sinh sống chiếm 69% dân số trên toàn xã. Các dân tộc là một cộng đồng thống nhất đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng, các địa bàn của xã với cơ cấu dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên  sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Theo số liệu điều tra về đời sống kinh tế của đồng bào DTTS xã Sơn Phú có 8 dân tộc tộc thiểu số với hơn 3703 người chiếm khoảng 69,48% dân số toàn xã. Trong các DTTS qui mô dân số cũng có sự chênh lệch đáng kể, có những dân tộc từ 1000 – 2000 người, nhưng cũng có dân tộc có số dân rấi ít, chỉ có từ 1 - 15 người.

- Đa số nhân dân theo tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên,

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong thể thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên 318 đồng chí.

- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí.

- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011 - 2016: 26 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 21 nam và 5 nữ. Đảng viên là  24 đại biểu, ngoài Đảng là 02 đại biểu.

- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở 11 đại biểu, THPT là 15 đại biểu.

- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp là 17 đại biểu, trung cấp 7 đại biểu. Đại học, cao đảng là 02 đại biểu.  

-Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 21 đại biểu, trung cấp là 9, cao cấp 0

3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm 05 đồng chí là thành viên UBND.

- Có 02 đồng chí có trình độ cao đẳng, 03 đồng chí có trình độ trung cấp, 05 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

4. Các tổ chức đoàn thể:

4.1- Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 45 ủy viên, trong đó có 15 tổ chức thành viên, có 28 trưởng ban công tác mặt trận.

- Tình hình hoạt động chung

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. Thường xuyên kết hợp với các thành viên của mặt trận thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới toàn thể Đảng viên, đòan viên, hội viên.

4.2. Hội phụ nữ: 

- Hội có 696 hội viên, ban chấp hành có 12 người và có 28 chi hôi.

- Tình hình hoạt động của hội nhìn chung 28 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Cuối năm có 16/28 chi hội hoạt động tốt còn lại 12 chi hội hoạt động khá, không có chi hội yếu kém.

4.3.  Hội nông dân: 

- Tổng số hội viên 856 hội viên, trong đó ủy viên ban chấp hành 13 đồng chí, có 28 chi hội.

- Tình hình hoạt động chung: Các hội viên của hội hoạt động tốt cụ thể phòng trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 248 hộ, đạt gia đình văn hóa 1100 hộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 18 cán bộ, tập huấn khoa học kỹ thuật 1500 lượt, thực hiện tuyên truyền pháp luật được 2100 lượt. Tuyên truyền luật bầu cử cho 28 chi hội trưởng, phó trên địa bàn xã.

4.4. Hộ cựu chiến binh: 

- Tổng số hội viên 330 hội viên, Ban chấp hành 14 đồng chí và có 28 chi hội

- Tình hình hoạt động chung: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ, đẩy mạnh xây dựng hội vững mạnh, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào của cán bộ gương mẫu trong toàn hội.

4.5. Đoàn thanh niên: 

- Tổng số có 115 đoàn viên, có 30 đầu mối chi đoàn và có 8 ủy viên Ban chấp hành.

Công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Sơn Phú hoạt động tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021