Truy cập nội dung luôn

Xã Tân Thịnh

Tên đơn vị: UBND xã Tân Thịnh.
Địa chỉ: Xã Tân Thịnh - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên.
Điên thoại, Fax : 02803.878.086
Email :

I. Giới thiệu chung.

1. vị trí địa lý: Tân thịnh là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía đông bắc và là xã cực đông của huyện.

2. Địa giới hành chính:

Về phía đông bắc và đông, Tân Thịnh lần lượt tiếp giáp với các xã Thanh Mai, Nông Thịnh, Nông Hạ, Thanh Bình và Yên Đĩnh thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn. Về phía tây bắc và tây nam và tây của Tân Thịnh là xã Lam Vĩ và Kim Phượng và Tân Dương cùng huyện. Về phía nam, Tân Thịnh giáp với xã Yên Ninh của huyện Phú Lương.

3. Dân số Dân cư:

Theo thống kê mới tháng 3 năm 2016 Tân Thịnh có diện tích 57 km² và dân số là 4698 người, mật độ cư dân là 82 người/km².  , bao gồm 8 dân tộc chính cùng chung sống đó là: Tày, San chí, Kinh, Nùng, Dao, Hoa , Mường, Thái.Đông nhất vẫn Dân tộc San chí ( Sán chay) có 604 hộ với 2.348 người, Dân tộc tày có 348 hộ với 1.805 người, còn lại là các dân tộc khác.
Tân Thịnh có 22 xóm: Khuổi Lừa, Nà Chúa, Làng Dạ, Là Lèo, Làng Lải, Làng Quàn, Làng Đúc, Làng Ngõa, Thịnh Mỹ 1, Thịnh Mỹ 2, Thịnh Mỹ 3, Thâm Yên, Khau Lang, Pác Cập, Bản Pán, Bản Màn, Đồng Khiếu, Đồng Tốc, Đồng Vang, Đồng Muồng, Hát Mấy, Đồng Đình.

4. Văn hóa xã hội:

- Xã Tân Thịnh là xã có nhiều dân tộc anh em sinh sống , mỗi dân tộc có một phong tục tập quán, ngôn ngữ, truyền thống riêng, trải qua quá trình chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên và chống giăc ngoại xâm bảo vệ quê hương đât nước, những sắc thái riêng đó đã giao thoa , hòa nhập với nhau, hình thành những điểm chung tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng xã.
- Giáo dục: Trong những năm vừa qua xã đã thực hiện đẩy mạnh xã  hội hóa về giáo dục,  hàng năm duy trì được 100% con em đến độ tuổi đều được đến trường, Trường mầm non, cấp I, II đều đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên đã đủ về mặt số lượng, chuẩn hóa về đào tạo, số lượng giáo viên , hoc sinh giỏi ngày càng tăng.
- Y tế: Năng cao về chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ cửa thầy thuốc, thường xuyên tổ chức các chương trình khám , chữa bệnh, phát thuốc cho tre em, người già, người có công với cách mạng.
- Văn hóa - thông tin: Thực hiện tốt “ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , thường xuyên tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã và của huyện, tháng 5 năm 2015 đã có 82% gia đình đạt gia đình văn hóa...
- Chính sách xã hội : Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng  và kháng chiến, mở rộng phát triển nhiều ngành nghề khác nhau , tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã, giúp tăng cường xóa đói giảm nghèo...
Xã Tân Thịnh
Tên đơn vị: UBND xã Tân Thịnh.
Địa chỉ: Xã Tân Thịnh - Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên.
Điên thoại, Fax : 02803.878.086
Email :
I. Giới thiệu chung.
1. vị trí địa lý: Tân thịnh là một xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía đông bắc và là xã cực đông của huyện.
2. Địa giới hành chính:
Về phía đông bắc và đông, Tân Thịnh lần lượt tiếp giáp với các xã Thanh Mai, Nông Thịnh, Nông Hạ, Thanh Bình và Yên Đĩnh thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh Bắc Kạn. Về phía tây bắc và tây nam và tây của Tân Thịnh là xã Lam Vĩ và Kim Phượng và Tân Dương cùng huyện. Về phía nam, Tân Thịnh giáp với xã Yên Ninh của huyện Phú Lương.
3. Dân số Dân cư:
Theo thống kê mới tháng 3 năm 2016 Tân Thịnh có diện tích 57 km² và dân số là 4698 người, mật độ cư dân là 82 người/km².  , bao gồm 8 dân tộc chính cùng chung sống đó là: Tày, San chí, Kinh, Nùng, Dao, Hoa , Mường, Thái.Đông nhất vẫn Dân tộc San chí ( Sán chay) có 604 hộ với 2.348 người, Dân tộc tày có 348 hộ với 1.805 người, còn lại là các dân tộc khác.
Tân Thịnh có 22 xóm: Khuổi Lừa, Nà Chúa, Làng Dạ, Là Lèo, Làng Lải, Làng Quàn, Làng Đúc, Làng Ngõa, Thịnh Mỹ 1, Thịnh Mỹ 2, Thịnh Mỹ 3, Thâm Yên, Khau Lang, Pác Cập, Bản Pán, Bản Màn, Đồng Khiếu, Đồng Tốc, Đồng Vang, Đồng Muồng, Hát Mấy, Đồng Đình. 
4. Văn hóa xã hội:
- Xã Tân Thịnh là xã có nhiều dân tộc anh em sinh sống , mỗi dân tộc có một phong tục tập quán, ngôn ngữ, truyền thống riêng, trải qua quá trình chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên và chống giăc ngoại xâm bảo vệ quê hương đât nước, những sắc thái riêng đó đã giao thoa , hòa nhập với nhau, hình thành những điểm chung tiêu biểu trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng xã.
- Giáo dục: Trong những năm vừa qua xã đã thực hiện đẩy mạnh xã  hội hóa về giáo dục,  hàng năm duy trì được 100% con em đến độ tuổi đều được đến trường, Trường mầm non, cấp I, II đều đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên đã đủ về mặt số lượng, chuẩn hóa về đào tạo, số lượng giáo viên , hoc sinh giỏi ngày càng tăng.
- Y tế: Năng cao về chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ cửa thầy thuốc, thường xuyên tổ chức các chương trình khám , chữa bệnh, phát thuốc cho tre em, người già, người có công với cách mạng.
- Văn hóa - thông tin: Thực hiện tốt “ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , thường xuyên tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã và của huyện, tháng 5 năm 2015 đã có 82% gia đình đạt gia đình văn hóa...
- Chính sách xã hội : Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng  và kháng chiến, mở rộng phát triển nhiều ngành nghề khác nhau , tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã, giúp tăng cường xóa đói giảm nghèo...