Truy cập nội dung luôn

Xã Thanh Định

Tên đơn vị: UBND xã Thanh Định.

Địa chỉ: Xóm Thẩm Quẩn - xã Thanh Định - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280. 3879.065

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

Thanh Định là một xã phía nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 15 km, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.893,64 ha.

2. Địa giới hành chính:

- Phía Đông tiếp giáp xã Định Biên.

- Phía Tây tiếp giáp xã Hùng lợi, huyện Yên sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Phía Nam giáp xã Điềm Mặc.

- Phía Bắc giáp xã Bảo Linh.

3. Dân số - Dân cư:

- Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng số dân trên địa bàn xã là 4287 khẩu, 1.122 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 78% dân tộc kinh chiếm 22%. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, ngành nghề chủ yếu là thâm canh cây lúa, cây chè, kết hợp với chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ, kinh tế phát triển còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 19,16%, hộ cận nghèo chiếm 19,87%, có trục đường nhựa chạy qua xã dài 6,2km, hệ thống giao thông nông thôn cả xã có tổng chiều dài khoảng 22,17km, đã cứng hóa hơn 7km đường bê tông; cố 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

4. Văn hóa xã hội:

- Xã Thanh Định là một trong những xã có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống chiếm 78% dân số trên toàn xã. Các dân tộc là một cộng đồng thống nhất đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng, các địa bàn của xã với cơ cấu dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên  sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Theo số liệu điều tra về đời sống kinh tế của đồng bào DTTS xã Thanh Định có 10 dân tộc tộc thiểu số.

- Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong thể thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy

- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí.

- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí.

- Có 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

- Tổng số Đảng viên 287 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa XXII nhiệm kỳ 2011 - 2016: 23 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 18 nam và 5 nữ.

3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm 03 đồng chí trong đó 1 đồng chí Chủ tịch UBND, 01 đồng chí Phó Chủ tịch và 01 đồng chí là ủy viên UBND.

- Có 02 đồng chí có trình độ đại học, trung cấp. Có 01 đồng chí, có 03 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

4. Các tổ chức đoàn thể

4.1. Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 45 ủy viên, trong đó có 11 tổ chức thành viên, có 18 trưởng ban công tác mặt trận.

- Tình hình hoạt động chung

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. Thường xuyên kết hợp với các thành viên của mặt trận thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới toàn thể Đảng viên, đòan viên, hội viên.

4.2. Hội phụ nữ: 

- Ban thường vụ gồm 3 người.

- Ban chấp hành hội Phụ nữ xã có 13 người, có 18 Chi hội gồm 561 Hội viên.

- Tình hình hoạt động của hội nhìn chung 18 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội.

4.3. Hội nông dân: 

- Ban thường vụ gồm 3 người.

- Ban chấp hành hội xã có 11 người, có 18 Chi hội gồm 524 Hội viên.

- Tình hình hoạt động của hội nhìn chung 18 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm của hội.

4.4. Hộ cựu chiến binh:

- Ban thường vụ gồm 3 người.

- Ban chấp hành hội xã có 11 người, có 18 Chi hội gồm 246 Hội viên.

- Tình hình hoạt động của hội: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ, đẩy mạnh xây dựng hội vững mạnh, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung 18 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội.

4.5. Đoàn thanh niên:

- Ban thường vụ gồm 3 người.

- Ban chấp hành đoàn xã có 09 người, có 22 Chi đoàn gồm 131 Đoàn viên.

- Tình hình hoạt động của tổ chức đoàn: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, tuyên truyền đến cán bộ đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Thanh Định hoạt động tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước