Truy cập nội dung luôn

Xã Trung Hội

Tên đơn vị:  UBND xã Trung Hội
Địa chỉ: Xóm Quán Vuông 2 - xã Trung Hội - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  02803.880.015
Email:   

I. Giới thiệu chung

- Trung Hội là xã miền núi, nằm ở phía Nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 5 km theo đường tỉnh lộ 268, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 45km. Có địa giới hành chính được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Bảo cường, phía Nam giáp xã Xã Bộc Nhiêu và xã Phú Tiến, phía Đông giáp xã Phượng Tiến và xã Yên Trạch huyện Phú Lương, phía Tây giáp Xã Đồng Thịnh.
- Xã Trung Hội được thành lập từ năm 1953 tách ra từ xã Trung Khảm và được giữ nguyên địa giới hành chính cho đến ngày nay. bước đầu mới được thành lập gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, hòa chung với cả nước Đảng bộ xã Trung Hội lãnh đạo nhân dân tích cực khắc phục khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa xã hội làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng bộ đề ra.
- Do cấu trúc địa chất của xã, chủ yếu là vùng núi cao, đồi và núi đan xen, chèn kẹp nhau. Nhìn chung xã Trung Hội có địa hình khá phức tạp, phần lớn diện tich trên hành chính xã là vùng núi cao, có độ dốc lớn, địa hình hiểm trở bị chia cắt mạnh. Những vùng đất tương đối bằng phẳng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ, phân tán dọc theo các khe, ven suối hoặc thung lũng vùng núi đá vôi. Sự phân bố địa hình trên lãnh thổ với quy trình sản xuất… đã hình thành nên 3 tiểu vùng sinh thái: Tiểu vùng núi cao, tiểu vùng thung lũng và tiểu vùng đồi thoải. Là xã gần trung tâm huyện và có đường liên xã đi qua thuận lợi cho phát triển TTCN - Dịch vụ thương mại.
- Có tổng diện tích đất tự nhiên là 1274,15 ha trong đó đất nông nghiệp là 380 ha, đất lâm nghiệp là trên 400 ha với 1.331 hộ và 4.485 nhân khẩu, có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm 19,7 %. Cơ cấu kinh tế của xã là Nông - Lâm nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và ngành nghề, Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 25.400.000 đồng/ người/ năm. Trong đó thu từ tiểu thủ công nghiệp dịch vụ chiếm 45%.
- Tổng số cán bộ, công chức theo biên chế làm việc tại các cơ quan, ban ngành của xã là 20 người, trong đó có 10 cán bộ chuyên trách, 10 công chức chuyên môn. Xã có Đảng bộ gồm 258 Đảng viên sinh hoạt trong 23 chi bộ trong đó có 17 Chi bộ nông thôn và 5 Chi bộ cơ quan, có 19 xóm bản. Các tổ chức đoàn thể MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên được kiện toàn hoạt động ổn định.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy: 
- Tổng số đảng viên : 258
- Ban chấp hành gồm 15 đồng chí.
- Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí
2. Hội đồng nhân dân: 
- Tổng số đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 : 25 đồng chí ; Cơ cấu tỷ lệ nam là 18 và 7 nữ, đảng viên là 20 đại biểu, ngoài đảng là 5 đại biểu.
- trình độ văn hóa : Trung học cơ sở 7 địa biểu, THPT là 18 đại biểu.
Trình độ chuyên môn : Sơ cấp 1 đại biểu, trung cấp 7 đại biểu, đại học là 4 đại biểu.
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp 9 đại biểu, trung cấp 10 đại biểu.
3. Ủy ban nhân dân: 
- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 4 đồng chí là thành viên UBND.
- Có 01 đồng chí có trình độ Cao đẳng, 03 đồng chí có trình độ trung cấp, không có đồng chí nào là nữ, có 3 đồng chí có trình độ trung cấp lya luận chính trị
4.Các tổ chức đoàn thể:
4.1. Mặt trận tổ quốc:
Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 39 ủy viên, trong đó có 11 tổ chức thành viên, có 19 trưởng ban công tác mặt trận.
4.2. Hội phụ nữ: 
Hội có 878. hội viên, Ban chấp hành có 15 người và có 19 chi hội.
4.3. Hội nông dân: 
Tổng số hội viên 602 hội viên, trong đó ủy viên Ban chấp hành 11.đồng chí, có 19 chi hội.
4.4. Hộ cựu chiến binh: 
Tổng số hội viên 266 hội viên, Ban chấp hành có 10 đồng chí và có 19. chi hội. Hàng tháng các chi hội tổ chức sinh hoạt, hội viên thực hiện tốt các quy định của địa phương.
4.5. Đoàn thanh niên: 
Tổng số có 64  đoàn viên, có 21 đầu mối chi đoàn và có 9 ủy viên Ban chấp hành.