Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA

Địa chỉ: Số 28 Tổ dân phố Trung tâm - Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên.
Điện thoại văn thư:  0280.3.878.453.
Fax: 0280.3.878.813